Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezes Zarządu Spółki:

Adam Sworowski
kontakt: office@telianivalley.pl

Skład Rady Nadzorczej:

Aneta Narejko
Grażyna Sworowska
Grażyna Kasicka
Roland Steyer
Adam Koneczny – przewodniczący RN

Wina z Gruzji, Mołdawii i Chile

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.