Zarząd i Rada Nadzorcza

Członkowie Zarządu Spółki:

Adam Sworowski
Marcin Peszyński

kontakt: office@telianivalley.pl

Skład Rady Nadzorczej:

Manfred Schatovich
Krzysztof Niedbalski
Edward Gocał
Kacper Kijowski
Karolina Peszyńska

Wina z Gruzji, Mołdawii i Chile

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.