Relacje inwestorskie

  • Wezwanie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień …..
  • Projekt uchwał na ZWZ
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Wina z Gruzji, Mołdawii i Chile

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.