Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
T5 Sp. z o.o. 1400000 24,48 1400000 24,48
MERA S.A. 1430000 25,00 1430000 25,00
Adam Łanoszka 289700 5,06 289700 5,06
Pozostali 2600300 45,46 2600300 45,46
RAZEM 5720000 100,00 5720000 100,00

*wg publicznie dostępnych danych

Wina z Gruzji, Mołdawii i Chile

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.