Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
MERA S.A. 2697835 47,17 2697835 47,17
Adam Łanoszka 289700 5,06 289700 5,06
Pozostali 2732465 47,77 2732465 47,77
RAZEM 5720000 100,00 5720000 100,00

*wg publicznie dostępnych danych

Wina z Gruzji, Mołdawii i Chile

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.