Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
MERA S.A. 2600000 45,45 2600000 45,45
Jacek Makarowski 395000 6,91 395000 6,91
Adam Łanoszka 289700 5,06 289700 5,06
Pozostali 2435300 42,58 2435300 42,58
RAZEM 5720000 100,00 5720000 100,00

*wg publicznie dostępnych danych

Wina z Gruzji, Mołdawii i Chile

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są przeznaczone wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystywane tylko między przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, obrotem detalicznym i hurtowym napojami alkoholowymi i przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich.